ZDH/20/2018 – Odbiór i zagospodarowanie żużla z produkcji stopów ołowiu (odpad o kodzie 10 04 01*)

Adriana
Posty: 24
Rejestracja: pn cze 12, 2017 2:30 pm

ZDH/20/2018 – Odbiór i zagospodarowanie żużla z produkcji stopów ołowiu (odpad o kodzie 10 04 01*)

Post autor: Adriana » wt wrz 11, 2018 10:21 am

Nazwa postępowania : Odbiór i zagospodarowanie żużla z produkcji stopów ołowiu (odpad o kodzie 10 04 01*)

Symbol postępowania : ZDH/20/2018

Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert : 24.09.2018 r., godz. 09.50

Data otwarcia ofert : 24.09.2018 r., godz. 10.00

Wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Załączniki
inf o udzieleniu zamówienia - Strona IMN.pdf
informacja o udzieleniu zamówienia
(55.87 KiB) Pobrany 114 razy
OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia UE.pdf
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
(196.63 KiB) Pobrany 113 razy
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZDH-20-2018 - STRONA.pdf
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
(192.12 KiB) Pobrany 125 razy
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru naj….pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności
(169.33 KiB) Pobrany 114 razy
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZDH-20-2018….pdf
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
(191.1 KiB) Pobrany 167 razy
Informacja z otwarcia ofert ZDH-20-2018.pdf
informacja z otwarcia ofert
(857.23 KiB) Pobrany 180 razy
SIWZ - ZDH-20-2018 - Odbiór i zagospodarowanie żużla - ogł….pdf
SIWZ
(534.66 KiB) Pobrany 202 razy
espd-request.xml
JEDZ należy przesłać na adres e mail: przetargi@imn.legnica.pl.
a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.
b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
c) Wykonawca możę pobrać ze strony internetowej Zamawiającego plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”.
d) Następnie wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl i zaimportować pobrany plik JEDZ w celu wypełnienia.
e) Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia) dostępna jest instrukcja wypełniania JEDZ.
f) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.
g) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.
h) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty/wniosku (wybrać właściwe), składanej/składanego w formie pisemnej. Treść oferty/wniosku może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
i) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do postępowania sygn. ZDH/20/2018 – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty).
j) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
k) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.
l) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
m) Zamawiający jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf dostępna jest „Instrukcja składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej”.
(144.75 KiB) Pobrany 155 razy
Ogłoszenie o zamówieniu - 2018-OJS174-394899-pl.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu
(195.03 KiB) Pobrany 155 razy

Zablokowany