Strona 1 z 1

Dostawy materiałów ogniotrwałych

: pt gru 01, 2023 10:25 pm
autor: Marta79
Nazwa postępowania: Dostawy materiałów ogniotrwałych
Symbol: ZP/L/68/23
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nr ogłoszenia (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: Dz.U. S: 232/2023)

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ progi unijne.

Link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/857667