Strona 1 z 1

Dostawy kwasu solnego, sygn. ZP/L/8A/23 (Rozstrzygnięty)

: śr cze 28, 2023 10:12 am
autor: MonikaKaczmara
Nazwa postępowania: Dostawy kwasu solnego.
Symbol: ZP/L/8A/23
Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki
Data składania ofert: ---
Otwarcie ofert: ---
Nr ogłoszenia (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej): 2023/S 121-383077

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ progi unijne.

Link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/783882