Strona 1 z 1

Sukcesywne dostawy chlorku cynku, sygn. ZP/L/27/23

: pn cze 05, 2023 9:24 am
autor: MonikaKaczmara
Nazwa postępowania: Sukcesywne dostawy chlorku cynku.
Symbol: ZP/L/27/23
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert: do 11.07.2023 r. do godz. 09:50
Otwarcie ofert: 11.07.2023 r. godz. 10:30
Nr ogłoszenia (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: 2023/S 106-332604

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ progi unijne.

Link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/776235