ZDH/18/2016-Odbiór i przekazanie żużla z produkcji stopów ołowiu do odzysku lub zbierania lub unieszkod. - unieważniony

Bogdan
Posty: 23
Rejestracja: śr maja 31, 2017 2:56 pm

ZDH/18/2016-Odbiór i przekazanie żużla z produkcji stopów ołowiu do odzysku lub zbierania lub unieszkod. - unieważniony

Post autor: Bogdan »

Data oferty : grudzień 2016

Symbol postępowania : ZDH/18/2016

Nazwa postępowania : Odbiór i przekazanie żużla z produkcji stopów ołowiu do odzysku lub zbierania lub unieszkodliwienia

Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

Data otwarcia ofert : 27.01.2017, godz. 10.00


Wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Numer Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017-055991.

Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

1) Wykonawca powinien pobrać ze strony internetowej Zamawiającego plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”.

2) Następnie wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-datab ... er?lang=pl i zaimportować pobrany plik JEDZ. Po wypełnieniu JEDZ należy wydrukować podpisać i złożyć wraz z ofertą.

3) Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jedn ... zamowienia) dostępna jest instrukcja wypełniania JEDZ.
Załączniki
16zdh18espd-request.xml
JEDZ
(137.24 KiB) Pobrany 292 razy
16zdh18 Infomacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu.pdf
Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania
(84.81 KiB) Pobrany 284 razy
16zdh18informacja z otwarcia ofert.pdf
Informacja z otwarcia ofert
(419.5 KiB) Pobrany 278 razy
SIWZzuzel2017.pdf
SIWZ po zmianach z dnia 23.01.2017
(738.04 KiB) Pobrany 293 razy
16zdh18 SIWZzmiana z dnia 23.02.16.pdf
SIWZ po zmianach z dnia 23.12.2016
(733.53 KiB) Pobrany 274 razy
16zdh18 - odpowiedż na pytania z dnia 11.01.2017 na stronę.pdf
Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 11.01.2017
(224.67 KiB) Pobrany 281 razy
16zdh18odpowiedż na pytanie - EKO SERWIS.pdf
Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 20.12.2016
(198.41 KiB) Pobrany 281 razy
16zdh18SIWZ zuzel - 2017 14.12.16 po AF - ogłoszona.pdf
SIWZ
(682.3 KiB) Pobrany 279 razy
ODPOWIEDZ