[sprzedaż] SZAFA CHŁODNICZA COLD Bochnia, model S1400 a/g

Przetargi na zbywany majątek Oddziału
AndrzejM
Posty: 41
Rejestracja: śr maja 31, 2017 2:56 pm

[sprzedaż] SZAFA CHŁODNICZA COLD Bochnia, model S1400 a/g

Post autor: AndrzejM »

Ogłoszenie o przetargu pisemnym publicznym na sprzedaż zbędnych, rzeczowych składników majątku ruchomego w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice

1. Organizator przetargu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica.

2. Przedmiot sprzedaży – SZAFA CHŁODNICZA COLD Bochnia, model S1400 a/g,

- nr fabryczny 11-06/02832

- typ sprężarki s.c.10 clx, nr sprężarki 262097

- pojemność 863 litry,

- klasa klimatyczna N,

- znamionowy pobór mocy 600 W

- napięcie pracy 230V,

- chwilowy pobór prądu 3,7 A,

- czynnik chłodzący R507,

- położenie agregatu – na górze urządzenia,

- wymiary komór: wysokość 150 x długość 71 x głębokość 62,

- konstrukcja szafy jest tradycyjna. Dwuskrzydłowe drzwi otwierane od środka na boki. Każda z 2 wnęk posiada po pięć ażurowych półek. Wnętrze wyłożone srebrną blachą aluminiową z izolacją styropianowo-piankową. - szafa jest w stanie bardzo dobrym, w środku brak zapachów i innych śladów eksploatacji, nie posiada śladów pleśni i grzybów,

Kod: Zaznacz cały

+-----+-----------------------------+----------------+---------------+-----------------+
| Lp. | Nazwa | Rok |Cena wywoławcza| Wadium |
| | | Produkcji | ( w zł ) | ( w zł) |
+-----+-----------------------------+----------------+---------------+-----------------+
| 1. |Szafa chłodnicza COLD Bochnia| 2011 | 1150,00 | 115,00 zł |
+-----+-----------------------------+----------------+---------------+-----------------+
3. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Magazyn Techniczny Zakładu przy ul. Złotoryjskiej 194 (teren KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica), codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin. Wejście na teren Huty Miedzi Legnica, wymaga wcześniejszej awizacji z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Organizator zachęca do dokonania wizji lokalnej.

4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz terminu oględzin, udziela Pan Marek Dąbrowski, pod nr tel. 603 307 253.

5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

5.1 złożenie pisemnej oferty w sekretariacie (I piętro – pokój nr 13) Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica. Ofertę należy złożyć w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz dopisek: „Oferta dotyczy przetargu na sprzedaż szafy chłodniczej. Nie otwierać! “

5.2 wniesienie wadium, w wysokości 115,00 zł, na rachunek bankowy nr: 68 1750 1279 0000 0000 3493 0438 BNP Paribas Banko Polska S.A.,
z zaznaczeniem „Wadium – sprzedaż szafy chłodniczej”.

5.3 przedłożenie oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w terminie: do 09.11.2021 r. do godz. 1220 otwarcie ofert godz. 1230.

6. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę.

8. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli uczestnik licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

8.1 Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, wybrane lub zostały odrzucone, będzie zwrócone, po dokonaniu wyboru oferty, w terminie 14 dni od daty dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

8.2 Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

8.3 Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik postępowania, którego ofertę wybrano, uchyli się od zawarcia umowy. 

9. W przypadku zaoferowania, przez co najmniej dwóch Oferentów, tej samej ceny, Organizator przetargu może przeprowadzić przetarg w formie licytacji (przetarg ustny) przy udziale tych Oferentów jako dalszy ciąg przetargu pisemnego. W takim przypadku Oferentów informuje się o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. 

10. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

11. W razie nie wybrania oferty Oferenta, odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty, Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora przetargu z tego tytułu.

12. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

13. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

14.Załączniki:

14.1 Formularz ofertowy,

14.2 Warunki udziału w przetargu,

14.3 Wzór umowy.
Załączniki
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_09.112021.pdf
(64.34 KiB) Pobrany 162 razy
20210915_080748.jpg
20210915_080748.jpg (1.11 MiB) Przejrzano 1663 razy
20210915_080748(1).jpg
20210915_080748(1).jpg (1.1 MiB) Przejrzano 1663 razy
20210915_080747.jpg
20210915_080747.jpg (1.12 MiB) Przejrzano 1663 razy
20210915_080733.jpg
20210915_080733.jpg (1.17 MiB) Przejrzano 1663 razy
20210915_080700.jpg
20210915_080700.jpg (1.06 MiB) Przejrzano 1663 razy
20210915_080655.jpg
20210915_080655.jpg (919.16 KiB) Przejrzano 1663 razy
20210915_080652.jpg
20210915_080652.jpg (882.71 KiB) Przejrzano 1663 razy
20210915_080644.jpg
20210915_080644.jpg (1.07 MiB) Przejrzano 1663 razy
20210915_080643.jpg
20210915_080643.jpg (1.09 MiB) Przejrzano 1663 razy
WZÓR UMOWY_SZAFA.pdf
(102.18 KiB) Pobrany 164 razy
WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU.pdf
(149.03 KiB) Pobrany 160 razy
FORMULARZ OFERTOWY_SZAFA.pdf
(100.98 KiB) Pobrany 161 razy
ODPOWIEDZ