ZDH/05/2017-Odbiór i przekazanie żużla z produkcji stopów ołowiu do odzysku lub zbierania lub unieszkodliwienia

Bogdan
Posty: 23
Rejestracja: śr maja 31, 2017 2:56 pm

ZDH/05/2017-Odbiór i przekazanie żużla z produkcji stopów ołowiu do odzysku lub zbierania lub unieszkodliwienia

Post autor: Bogdan »

Data oferty : luty 2017

Symbol postępowania : ZDH/05/2017

Nazwa postępowania : Odbiór i przekazanie żużla z produkcji stopów ołowiu do odzysku lub zbierania lub unieszkodliwienia

Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

Data otwarcia ofert : 22.03.2017, godz. 10.00


Wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Numer Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017-019156.

Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

1) Wykonawca powinien pobrać ze strony internetowej Zamawiającego plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”.

2) Następnie wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-datab ... er?lang=pl i zaimportować pobrany plik JEDZ. Po wypełnieniu JEDZ należy wydrukować podpisać i złożyć wraz z ofertą.

3) Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ((https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jedn ... zamowienia) dostępna jest instrukcja wypełniania JEDZ.
Załączniki
inf_o_udzieleniu_zamówienia__-_Strona_IMN.pdf
Informacja o udzieleniu zamówienia
(109.99 KiB) Pobrany 418 razy
OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia - STRONA UE.pdf
ogłoszenie o udzieleniu zamówieni strona UE
(100.09 KiB) Pobrany 436 razy
inf_o_wynikach_przetargu_ZDH-05-2017_-_IMN.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
(145.51 KiB) Pobrany 472 razy
espd-JEDZ - Odbiór żużla - ZDH-05-2017.xml
JEDZ
(150.74 KiB) Pobrany 434 razy
inf. z otwarcia ofert - ZDH - 05 -żużel.pdf
Informacja z otwarcia ofert
(342.47 KiB) Pobrany 427 razy
siwz17zdh05.pdf
SIWZ
(692.49 KiB) Pobrany 503 razy
ODPOWIEDZ