TC/03/2017 - Dostawy chlorku cynku krystalicznego - unieważniony

Bogdan
Posty: 23
Rejestracja: śr maja 31, 2017 2:56 pm

TC/03/2017 - Dostawy chlorku cynku krystalicznego - unieważniony

Post autor: Bogdan »

Data oferty : styczeń 2017

Symbol postępowania : TC/03/2017

Nazwa postępowania : Dostawy chlorku cynku krystalicznego

Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

Data otwarcia ofert : 23.03.2017, godz. 10.00


Wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Numer Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017-055991.

Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

1) Wykonawca powinien pobrać ze strony internetowej Zamawiającego plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”.

2) Następnie wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-datab ... er?lang=pl i zaimportować pobrany plik JEDZ. Po wypełnieniu JEDZ należy wydrukować podpisać i złożyć wraz z ofertą.

3) Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jedn ... zamowienia) dostępna jest instrukcja wypełniania JEDZ.
Załączniki
espd-request-JEDZ-17TC03.xml
JEDZ
(140.92 KiB) Pobrany 301 razy
Informacja o unieważnieniu przetargu TC-03-2017.pdf
Informacja o unieważnieniu postępowania
(285.41 KiB) Pobrany 287 razy
17TC03 - infomacja TC-03-2017.pdf
Informacja z otwarcia ofert
(303.85 KiB) Pobrany 288 razy
17tc03Odpowiedż na pytanie Wykonawcy z dnia 22.03.17r..pdf
Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 22.03.2017
(584.14 KiB) Pobrany 279 razy
17tc03Odpowiedż na pytanie Wykonawcy z dnia 20.03.17r..pdf
Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 20.03.2017
(179.29 KiB) Pobrany 280 razy
17tc03siwz chlorek cynku UE wersja z dnia 20.03.2017r..pdf
SIWZ po zmianach z dnia 20.03.2017
(769.75 KiB) Pobrany 288 razy
ZAŁĄCZNIKI do SIWZ EU-wersja z dnia 20.03.2017r..doc
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej po zmianie z dnia 20.03.2017
(186 KiB) Pobrany 275 razy
17TC03Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 14.03.2017r..pdf
Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 14.03.2017
(296.62 KiB) Pobrany 283 razy
17TC03ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ TC-03-2017.docx
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
(86.47 KiB) Pobrany 280 razy
17tc03siwz chlorek cynku.pdf
SIWZ
(716.84 KiB) Pobrany 280 razy
ODPOWIEDZ