[sprzedaż] PRZYCZEPA CAMPINGOWA ADRIA ALTEA

Przetargi na zbywany majątek Oddziału
AndrzejM
Posty: 20
Rejestracja: śr maja 31, 2017 2:56 pm

[sprzedaż] PRZYCZEPA CAMPINGOWA ADRIA ALTEA

Post autor: AndrzejM » pt wrz 10, 2021 5:51 pm

Ogłoszenie o przetargu pisemnym publicznym na sprzedaż zbędnych, rzeczowych składników majątku ruchomego w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice
1. Organizator przetargu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica.

2. Przedmiot sprzedaży – PRZYCZEPA CAMPINGOWA ADRIA ALTEA          


- model 1300/2008,  

- jednoosiowa przyczepa campingowa o długości 6 m,

- przyczepa stała od nowości jako baza wypoczynkowa w jednym miejscu. Nie była eksploatowana na drogach, układ jezdny oraz szkielet konstrukcyjny nie nosi śladów zmęczeniowych i zużycia eksploatacyjnego.

- przyczepa nie ma swojej instalacji gazowej, jedynie standardową instalację 230v. oraz samochodową 12v.

- wszystkie zamki pracują,

- szyby całe, bez śladów pęknięć i wewnętrznych naprężeń,

- elementy składowe przyczepy: dwie sypialnie, łazienka, kuchnia, przedsionek Barbados 240,

- hamulec najazdowy,

- dodatkowe wyposażenie przyczepy: stół plastikowy 2 szt., krzesła plastikowe 4 szt., fotele ogrodowe 2 szt., leżaki plażowe 2 szt., żelazko 1 szt., suszarka do bielizny 1 szt., wieszak metalowy stojący 1 szt., naczynia kuchenne.

Kod: Zaznacz cały

+-----+-----------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+
| Lp. |     Nazwa       | Data Pierwszej | Nr rejestracyjny |Cena wywoławcza|   Wadium   |
|   |               | rejstrzacji  |         | ( w zł )   |  ( w zł)   |     
+-----+-----------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+
| 1. | Przyczepa Campingowa ADRIA |  21.05.2008  |   DL 2527P   |  28.000,00 |  2800,00 zł  |
+-----+-----------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+
3. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć na terenie posesji Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 89, codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin. Organizator zachęca do dokonania wizji lokalnej.
4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz terminu oględzin, udziela Pani Agnieszka Woźniak, pod nr tel. 603 307 328.
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
5.1. złożenie pisemnej oferty w sekretariacie (I piętro – pokój nr 13) Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica. Ofertę należy złożyć w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz dopisek: „Oferta dotyczy przetargu na sprzedaż przyczepy campingowej. Nie otwierać! “

5.2. wniesienie wadium, w wysokości podanej w tabeli, na rachunek bankowy nr: 68 1750 1279 0000 0000 3493 0438 BNP Paribas Banko Polska S.A.,
z zaznaczeniem „Wadium – sprzedaż przyczepy campingowej”.
5.3. przedłożenie oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w terminie:

I przetarg – do 27.09.2021 r. do godz. 12.00 otwarcie ofert godz. 1220.
II przetarg – do 05.10.2021 r. do godz. 12.00 otwarcie ofert godz. 1220.


6. Do II przetargu dojdzie w przypadku gdy przedmiot sprzedaży nie znajdzie nabywcy w I przetargu.
7. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę.
9. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli uczestnik licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
9.1. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, wybrane lub zostały odrzucone, będzie zwrócone, po dokonaniu wyboru oferty, w terminie 14 dni od daty dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
9.2. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
9.3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik postępowania, którego ofertę wybrano, uchyli się od zawarcia umowy.
10. W przypadku zaoferowania, przez co najmniej dwóch Oferentów, tej samej ceny, Organizator przetargu może przeprowadzić przetarg w formie licytacji (przetarg ustny) przy udziale tych Oferentów jako dalszy ciąg przetargu pisemnego. W takim przypadku Oferentów informuje się o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.
11. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
12. W razie nie wybrania oferty Oferenta, odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty, Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora przetargu z tego tytułu.
13. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.
14. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy,
2. Warunki udziału w przetargu,
3. Wzór umowy.
Załączniki
10.jpg
10.jpg (396.74 KiB) Przejrzano 709 razy
IMG_20210910_132935.jpg
IMG_20210910_132935.jpg (3.76 MiB) Przejrzano 789 razy
IMG_20210910_132916.jpg
IMG_20210910_132916.jpg (3.3 MiB) Przejrzano 789 razy
IMG_20210910_132606.jpg
IMG_20210910_132606.jpg (2.78 MiB) Przejrzano 789 razy
IMG_20210910_132555.jpg
IMG_20210910_132555.jpg (2.57 MiB) Przejrzano 789 razy
IMG_20210910_132510.jpg
IMG_20210910_132510.jpg (2.49 MiB) Przejrzano 789 razy
IMG_20210910_132225.jpg
IMG_20210910_132225.jpg (3 MiB) Przejrzano 789 razy
IMG_20210910_131628.jpg
IMG_20210910_131628.jpg (3.11 MiB) Przejrzano 789 razy
IMG_20210910_125328.jpg
IMG_20210910_125328.jpg (3.29 MiB) Przejrzano 789 razy
IMG_20210910_125228.jpg
IMG_20210910_125228.jpg (5.22 MiB) Przejrzano 789 razy
IMG_20210910_125157.jpg
IMG_20210910_125157.jpg (5.03 MiB) Przejrzano 789 razy
IMG_20210910_125141.jpg
IMG_20210910_125141.jpg (5.35 MiB) Przejrzano 789 razy
IMG_20210910_125109.jpg
IMG_20210910_125109.jpg (5.13 MiB) Przejrzano 789 razy
WZÓR UMOWY_PRZYCZEPA.pdf
(116.23 KiB) Pobrany 60 razy
WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU.pdf
(120.58 KiB) Pobrany 72 razy
FORMULARZ OFERTOWY_PRZYCZEPA.pdf
(105.18 KiB) Pobrany 66 razy

ODPOWIEDZ