ZDH/07/2017-Remonty i modernizacje instalacji pieców obrotowych wraz z instalacjami pomocniczymi oraz kotłów rafin.

Bogdan
Posty: 23
Rejestracja: śr maja 31, 2017 2:56 pm

ZDH/07/2017-Remonty i modernizacje instalacji pieców obrotowych wraz z instalacjami pomocniczymi oraz kotłów rafin.

Post autor: Bogdan »

Data oferty : kwiecień 2017

Symbol postępowania : ZDH/07/2017

Nazwa postępowania : Remonty i modernizacje instalacji pieców obrotowych wraz z instalacjami pomocniczymi
oraz kotłów rafinacyjnych

Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

Data otwarcia ofert : 07.06.2017, godz. 10.00


Wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Numer Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017-055991.

Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

1) Wykonawca powinien pobrać ze strony internetowej Zamawiającego plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”.

2) Następnie wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-datab ... er?lang=pl i zaimportować pobrany plik JEDZ. Po wypełnieniu JEDZ należy wydrukować podpisać i złożyć wraz z ofertą.

3) Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jedn ... zamowienia) dostępna jest instrukcja wypełniania JEDZ.
Załączniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - UE.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
(183.67 KiB) Pobrany 299 razy
inf_o_udzieleniu_zamówienia__-_Strona_IMN.pdf
informacja o udzieleniu zamówienia
(107.48 KiB) Pobrany 278 razy
Sprostowanie_do_wyborze_najkorzystniejszej_-_imn.pdf
Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert i informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym IMN O/Legnica ZDH/07/2017 – Remont pieców.
(139.81 KiB) Pobrany 283 razy
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZDH-07-2017 - remont pieców - na stronę.pdf
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
(83.36 KiB) Pobrany 296 razy
17zdh07 - inf. z otwarcia ofert - ZDH - 07-2017 - piece.pdf
Informacja z otwarcia ofert
(234.46 KiB) Pobrany 282 razy
17zdh07espd-request.xml
JEDZ
(140.91 KiB) Pobrany 285 razy
17zdh07Ogłoszenie piece - UE.pdf
Pobierz ogłoszenie
(122.15 KiB) Pobrany 296 razy
17zdh07siwz.pdf
SIWZ
(691.81 KiB) Pobrany 302 razy
ODPOWIEDZ