Strona 1 z 1

Dostawa ładowarki kołowej, sygn. TZMŚ/06/2020 (Unieważniony)

: pt paź 30, 2020 3:14 pm
autor: MonikaKaczmara
Nazwa postępowania: Dostawa ładowarki kołowej.
Symbol: TZMŚ/06/2020
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert: do 09.11.2020 r. do godz. 09:50
Otwarcie ofert: 09.11.2020 r. godz. 10:00
Nr ogłoszenia w BZP: 604528-N-2020 z dnia 30.10.2020 r.

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych