Strona 1 z 1

Dostawy oleju napędowego, sygn. TZMŚ/04/2020 (Rozstrzygnięty)

: śr maja 20, 2020 1:09 pm
autor: MonikaKaczmara
Nazwa postępowania: Dostawy oleju napędowego.
Symbol: TZMŚ/04/2020
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert: do 03.06.2020 r. do godz. 09.50
Otwarcie ofert: 03.06.2020 r. godz. 10.00
Nr ogłoszenia w BZP: 541924-N-2020 z dnia 20.05.2020 r.

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych