Strona 1 z 1

TC/07/2018-Dostawy proszku cynku

: śr lut 06, 2019 1:34 pm
autor: Anna
Nazwa postępowania : Dostawy proszku cynku

Symbol postępowania : TC/07/2018

Tryb postępowania : zamówienie z wolnej ręki

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.