Strona 1 z 1

Dostawy stopu ołowiu (sygn. ZDH/19/2018)

: pn mar 11, 2019 2:10 pm
autor: Adriana
Nazwa postępowania : Dostawy stopu ołowiu (sygn. ZDH/19/2018)

Symbol postępowania : ZDH/19/2018

Tryb postępowania : zamówienie z wolnej ręki

Wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych