Strona 1 z 1

ZDH/21/2018 - Dostawy ołowiu zanieczyszczonego o zawartości Pb ≥ 75 %

: pt lis 30, 2018 11:25 am
autor: Adriana
Nazwa postępowania : Dostawy ołowiu zanieczyszczonego o zawartości Pb ≥ 75 %

Symbol postępowania : ZDH/21/2018

Tryb postępowania : zamówienie z wolnej ręki

Wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.