Strona 1 z 1

TC/05/2018-Dostawy proszku cynku

: pt paź 19, 2018 1:56 pm
autor: Anna
Nazwa postępowania : Dostawy proszku cynku

Symbol postępowania : TC/05/2018

Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert : 29.10.2018, godz. 09.50

Data otwarcia ofert : 29.10.2018, godz. 10.00

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.