Strona 1 z 1

TM/02/2018-Wykonanie robót budowlanych w Stacji OPT-14

: śr paź 03, 2018 3:24 pm
autor: Anna
Nazwa postępowania : Wykonanie robót budowlanych w Stacji OPT-14

Symbol postępowania : TM/02/2018

Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert : 19.10.2018 r., godz. 10.00

Data otwarcia ofert : 19.10.2018 r., godz. 10.15

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych