Strona 1 z 1

OZ/02/2018 - Dostawy odzieży i obuwia laboratoryjnego

: pn paź 01, 2018 12:15 pm
autor: Anna
Nazwa postępowania : OZ/02/2018 - Dostawy odzieży i obuwia laboratoryjnego

Symbol postępowania : OZ/02/2018

Tryb postępowania : zamówienie z wolnej ręki

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.