Strona 1 z 1

ZDH/20/2018 – Odbiór i zagospodarowanie żużla z produkcji stopów ołowiu (odpad o kodzie 10 04 01*)

: wt wrz 11, 2018 10:21 am
autor: Adriana
Nazwa postępowania : Odbiór i zagospodarowanie żużla z produkcji stopów ołowiu (odpad o kodzie 10 04 01*)

Symbol postępowania : ZDH/20/2018

Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert : 24.09.2018 r., godz. 09.50

Data otwarcia ofert : 24.09.2018 r., godz. 10.00

Wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych