Strona 1 z 1

ZDH/16/2018 - Prace związane z obsługą procesów i urządzeń produkcyjnych

: pt sie 17, 2018 2:34 pm
autor: Adriana
Nazwa postępowania : Prace związane z obsługą procesów i urządzeń produkcyjnych

Symbol postępowania : ZDH/16/2018

Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert : 30.08.2018 r., godz. 09.50

Data otwarcia ofert : 30.08.2018 r., godz. 10.00

Wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych