Strona 1 z 1

ZDH/17/2018 - Dostawy ołowiu zanieczyszczonego o zawartości Pb ≥ 75 %

: czw sie 16, 2018 1:27 pm
autor: Adriana
Nazwa postępowania : Dostawy ołowiu zanieczyszczonego o zawartości Pb ≥ 75%

Symbol postępowania : ZDH/17/2018

Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert : 28.08.2018 r., godz. 09.50

Data otwarcia ofert : 28.08.2018 r., godz. 10.00

Wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych