Strona 1 z 1

TC/03/2018 – Dostawy chlorku cynku ZnCl2 w postaci krystalicznej (proszek)

: czw sie 02, 2018 11:46 am
autor: Adriana
Nazwa postępowania : Dostawy chlorku cynku ZnCl2 w postaci krystalicznej (proszek)

Symbol postępowania : TC/03/2018

Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert : 14.08.2018 r., godz. 09.50

Data otwarcia ofert : 14.08.2018 r., godz. 10.00

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych