Strona 1 z 1

ZMP/01/2018 -Dostawy tygli SIC

: wt lip 31, 2018 1:34 pm
autor: Anna
Nazwa postępowania : Dostawy tygli SIC

Symbol postępowania : ZPM/01/2018

Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

UWAGA zmiana terminu składania ofert

NOWY TERMIN


Termin składania ofert : 27.08.2018 r., godz. 09.50

Data otwarcia ofert : 27.08.2018 r., godz. 10.00

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych