ZDH/07/2018-Odbiór i zagospodarowanie żużla z produkcji stopów ołowiu (odpad o kodzie 10 04 01*)

Anna
Posty: 30
Rejestracja: pn cze 12, 2017 4:49 pm

ZDH/07/2018-Odbiór i zagospodarowanie żużla z produkcji stopów ołowiu (odpad o kodzie 10 04 01*)

Post autor: Anna » wt lip 10, 2018 10:30 am

Nazwa postępowania : Odbiór i zagospodarowanie żużla z produkcji stopów ołowiu (odpad o kodzie 10 04 01*)

Symbol postępowania : ZDH/07/2018

Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

UWAGA - zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Nowy termin

Termin składania ofert : 09.08.2018 r., godz. 09.50

Data otwarcia ofert : 09.08.2018 r., godz. 10.00

Wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Załączniki
Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania- 2018-OJS173-393049-pl.pdf
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
(159.69 KiB) Pobrany 145 razy
Informacja o unieważnienieniu postępowania.pdf
Informacja o unieważnieniu postępowania
(87.36 KiB) Pobrany 146 razy
informacja z otwarcia ofert ZDH-07-2018.pdf
Informacja z otwarcia ofert
(118.02 KiB) Pobrany 176 razy
Sprostowanie do ogłoszenia 2018-OJS144-330265-pl.pdf
Sprostowanie do ogłoszenia
(67.1 KiB) Pobrany 130 razy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie 2018-OJS142-325463-pl.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
(68.74 KiB) Pobrany 135 razy
SIWZ - ZDH-07-2018 - Odbiór i zagospodarowanie żużla - po ….pdf
SIWZ po zmianach z dnia 24.07.2018 r.
(534.98 KiB) Pobrany 153 razy
Sprostowanie do SIWZ i wzoru umowy -24.07.2018.pdf
Sprostowanie do SIWZ i wzoru umowy oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert
(37.7 KiB) Pobrany 141 razy
Odpowiedzi na pytania strona internetowa.pdf
Odpowiedzi na pytania
(72.45 KiB) Pobrany 159 razy
SIWZ-ZDH-07-2018-Odbiór i zagospodarowanie żużla z produkcji stopów ołowiu.pdf
SIWZ
(1.16 MiB) Pobrany 176 razy
Ogłoszenie o zamóweniu.pdf
Ogłoszenie
(193.73 KiB) Pobrany 159 razy
JEDZ.xml.xml
JEDZ należy przesłać na adres email: przetargi@imn.legnica.pl
a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.
b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
c) Wykonawca może pobrać ze strony internetowej Zamawiającego plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”.
d) Następnie wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl i zaimportować pobrany plik JEDZ w celu wypełnienia.
e) Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia) dostępna jest instrukcja wypełniania JEDZ.
f) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.
g) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.
h) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty/wniosku (wybrać właściwe), składanej/składanego w formie pisemnej. Treść oferty/wniosku może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
i) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty ZDH/07/2018– w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty).
j) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
k) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.
(144.71 KiB) Pobrany 168 razy

ODPOWIEDZ