Strona 1 z 1

ZDH/08/2018-Dostawy stopu Pb

: czw lip 05, 2018 12:02 pm
autor: Anna
Nazwa postępowania : Dostawy stopu Pb

Symbol postępowania : ZDH/08/2018

Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert : 24.07.2018 r., godz. 09.50

Data otwarcia ofert : 24.07.2018 r., godz. 10.00

Wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych