Strona 1 z 1

ZPM/02/2018-Dostawy produktów chemicznych

: pn lip 02, 2018 12:01 pm
autor: Anna
Nazwa postępowania : Dostawy produktów chemicznych

Symbol postępowania : ZPM/02/2018

Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert : 11.07.2018 r., godz. 09.50

Data otwarcia ofert : 11.07.2018 r., godz. 10.00

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych