Wózek jezdniowy podnośnikowy: ANHUI HELI CO, LTD

Przetargi na zbywany majątek Oddziału z poprzednich lat
Bogdan
Posty: 23
Rejestracja: śr maja 31, 2017 2:56 pm

Wózek jezdniowy podnośnikowy: ANHUI HELI CO, LTD

Post autor: Bogdan » wt cze 13, 2017 12:04 pm

Termin składania ofert do 12.06.2017r. godz. 15.00 w sekretariacie Instytutu Metali Nieżelaznych
ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica.
Otwarcie ofert nastąpi 13.06.2017r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Instytutu.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. nr 97 poz.443 ze zmianami).
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie na konto Instytutu w Raiffeisen nr konta 04 1750 1279 0000 0000 0263 4082

Cena wywoławcza 17000 zł

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 07.06.2017r. z zaznaczeniem "Przetarg - Wadium i nazwa środka trwałego - ANHUI HELI CO, LTD, Typ: CPQYD35
Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty złożonej w zamkniętej kopercie i oznakowanej „przetarg”.
Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż 3 dni od dokonania wyboru oferty. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca, który w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze jego oferty nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z nabycia oraz złożone wadium.
Instytut nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne nabytego urządzenia.

Telefon kontaktowy 603 307 571
Załączniki
HELI.doc
Podstawowe dane wózka
(24 KiB) Pobrany 169 razy
4.jpg
Fotografia nr 4
4.jpg (2.73 MiB) Przejrzano 3943 razy
3.jpg
Fotografia nr 3
3.jpg (2.55 MiB) Przejrzano 3943 razy
2.jpg
Fotografia nr 2
2.jpg (3.06 MiB) Przejrzano 3943 razy
1.jpg
Fotografia nr 1
1.jpg (2.55 MiB) Przejrzano 3943 razy

Zablokowany