[SPRZEDAZ]WÓZEK WIDŁOWY LINDE H50D

Przetargi na zbywany majątek Oddziału
AndrzejM
Posty: 41
Rejestracja: śr maja 31, 2017 2:56 pm

[SPRZEDAZ]WÓZEK WIDŁOWY LINDE H50D

Post autor: AndrzejM »

Ogłoszenie o przetargu pisemnym publicznym na sprzedaż zbędnych, rzeczowych składników majątku ruchomego
w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice.

1. Organizator przetargu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica.
2. Otwarcie ofert nastąpi przez Komisję Przetargową w siedzibie Organizatora przetargu w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 89, Sala konferencyjna (parter), w dniu 29.03.2022r. o godz. 12.00.
3. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Zakład Doświadczalny Hutnictwa przy ul. Złotoryjskiej 194, 59-220 Legnica (teren KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica), codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin. Wejście na teren Huty Miedzi Legnica, wymaga wcześniejszej awizacji z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Organizator zachęca do dokonania wizji lokalnej.
4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz terminu oględzin, udziela Pan Marek Dąbrowski - nr tel. 603 307 253.
5. Przedmiot sprzedaży: WÓZEK WIDŁOWY LINDE H50D (H2X394Z00070)

Kod: Zaznacz cały

+-----+---------------------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------+
| Lp. |         Nazwa         | Ilość sztuk | Rok produkcji | Cena wywoławcza | Wadium |
+-----+---------------------------------------+------------+----------------+-----------------+---------+
| 1. |WÓZEK WIDŁOWY LINDE H50D        |     1 |     2009 | 20000,00 zł   | 2000,00 |
+-----+---------------------------------------+------------+----------------+-----------------+---------+

Opis warunków technicznych przedmiotu sprzedaży:
- rok produkcji 2009,
- masa własna 6765 kg,
- udźwig 5000 kg,
- silnik – Diesel (moc 55 Kw)
- przebieg 14760 mth (w przybliżeniu odczytany z raportu ostatniego tankowania),
- pojzad niesprawny,
- silnik – pracował do samego końca – obecny stan nieznany,
- układ napędowy – prawdopodobnie uszkodzona pompa – wózek nie napędzał się (przyczyna odesłania do remontu) – obecnie nie jeździ wcale,


- układ podnoszenia i opuszczania karety – brak mechanizmu regulacji wychyłu masztu, brak węży hydraulicznych, brak wideł – niesprawny,
- brak rury wydechowej,
- opony zużyte,
- brak oświetlenia,
- rozładowany akumulator.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium
w wysokości 10% ceny wywoławczej. Kwotę 2.000,00 zł. należy wpłacić do dnia 29.03.2022 r. na rachunek bankowy nr: 68 1750 1279 0000 0000 3493 0438 BNP Paribas Bank Polska S.A.
6.1. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli uczestnik licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
6.2. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, wybrane lub zostały odrzucone, będzie zwrócone, po dokonaniu wyboru oferty, w terminie 14 dni od daty dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
6.3. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
6.4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik postępowania, którego ofertę wybrano, uchyli się od zawarcia umowy.
7. Ofertę należy złożyć w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie. Ofertę należy złożyć w sekretariacie (I piętro – pokój nr 13) Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica, w terminie do dnia 29.03.2022 do godz. 12.00. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz dopisek: „Oferta dotyczy przetargu na sprzedaż wózka widłowego LINDE H50D”, Nie otwierać!
8. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Zostanie wybrana oferta zawierająca najwyższą cenę.
10. W przypadku zaoferowania, przez co najmniej dwóch Oferentów takich samych warunków cenowych. Organizator przetargu może przeprowadzić przetarg w formie licytacji (przetarg ustny) przy udziale tych Oferentów jako dalszy ciąg przetargu pisemnego.
W takim przypadku Oferentów informuje się o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.
11. W razie nie wybrania oferty Oferenta, odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn, Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora przetargu.
12. Konkurs ofert prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.
13. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
14. Załączniki:
14.1. Formularz ofertowy,
14.2. Warunki udziału w przetargu,
14.3. Wzór umowy.
Przedmiot sprzedaży: WÓZEK WIDŁOWY LINDE H50D

Organizator przetargu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica
informuje że wystąpił błąd w ogłoszeniu o przetargu pisemnym,
w terminie składania ofert.

Było: termin składania ofert 29.03.2022 do godz. 12.00.

Powinno być: termin składania ofert 29.03.2022 do godz. 11.00.
Załączniki
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_29._03_2022-5.pdf
(64.29 KiB) Pobrany 99 razy
20220314_074041.jpg
20220314_074041.jpg (147.12 KiB) Przejrzano 1005 razy
20220314_074019.jpg
20220314_074019.jpg (160 KiB) Przejrzano 1005 razy
20220314_074012.jpg
20220314_074012.jpg (98.51 KiB) Przejrzano 1005 razy
20220314_073917.jpg
20220314_073917.jpg (142.14 KiB) Przejrzano 1005 razy
20220314_073845.jpg
20220314_073845.jpg (94.57 KiB) Przejrzano 1005 razy
20220314_073829.jpg
20220314_073829.jpg (143.75 KiB) Przejrzano 1005 razy
20220314_073809.jpg
20220314_073809.jpg (172.01 KiB) Przejrzano 1005 razy
20220314_073755.jpg
20220314_073755.jpg (152.44 KiB) Przejrzano 1005 razy
20220314_073738.jpg
20220314_073738.jpg (74.87 KiB) Przejrzano 1005 razy
20220314_073729.jpg
20220314_073729.jpg (91.89 KiB) Przejrzano 1005 razy
20220215_091140.jpg
20220215_091140.jpg (102.94 KiB) Przejrzano 1005 razy
20220215_091132.jpg
20220215_091132.jpg (85.44 KiB) Przejrzano 1005 razy
WZÓR UMOWY_LINDE.pdf
(105 KiB) Pobrany 115 razy
WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU_LINDE.pdf
(120.74 KiB) Pobrany 111 razy
FORMULARZ OFERTOWY_LINDE.pdf
(106.15 KiB) Pobrany 107 razy
ODPOWIEDZ