Strona 1 z 1

Dostawa wyrobów ze stali sygn. TZM/01/2020 (Rozstrzygnięty)

: czw cze 18, 2020 12:59 pm
autor: Marta79
Nazwa postępowania: Dostawa wyrobów ze stali.
Symbol: TZM/01/2020
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert: do 30.06.2020 r. do godz. 09.50
Otwarcie ofert: 30.06.2020 r. godz. 10.00
Nr ogłoszenia w BZP: 551912-N-2020 z dnia 18.06.2020 r.

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych