Dostawa, wdrożenie oraz serwis zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) klasy ERP wraz dostawą infrastruktury (...)

Zamówienia publiczne w toku
Anna
Posty: 26
Rejestracja: pn cze 12, 2017 4:49 pm

Dostawa, wdrożenie oraz serwis zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) klasy ERP wraz dostawą infrastruktury (...)

Post autor: Anna » czw paź 05, 2017 10:21 am

Symbol postępowania : OZ/05/2017

Nazwa postępowania : Dostawa, wdrożenie oraz serwis zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) klasy ERP wraz dostawą infrastruktury sprzętowej niezbędnej do instalacji i eksploatacji zintegrowanego systemu informatycznego

Tryb postępowania: Dialog konkurencyjny

Data otwarcia wniosków: 07.11.2017, godz. 10.00

Wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Numer Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2017/S 191-391387

Wykonawca do wniosku zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszym Ogłoszeniu. Oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

1) Wykonawca powinien pobrać ze strony internetowej Zamawiającego plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”.

2) Następnie wejść na stronę https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl i zaimportować pobrany plik JEDZ. Po wypełnieniu JEDZ należy wydrukować podpisać i złożyć wraz z wnioskiem.

3) Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ((https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jedn ... zamowienia) dostępna jest instrukcja wypełniania JEDZ.
Załączniki
Informacja o złożonych wnioskach.pdf
(614.45 KiB) Pobrany 90 razy
Sprostowanie do odpowiedzi na pytanie Wykonwacy z dnia 30.10.2017r..pdf
(1.65 MiB) Pobrany 60 razy
Odpowiedź na pytanie Wykonwacy z dnia 30.10.2017r..pdf
(810.99 KiB) Pobrany 54 razy
Ogłoszenie sprostowanie OZ-05-2017.pdf
(66.58 KiB) Pobrany 98 razy
Ogłoszenie OZ-05-2017.pdf
(139.83 KiB) Pobrany 118 razy
Dokument pomocniczy do ogłoszenia.pdf
(293 KiB) Pobrany 111 razy
JEDZ HML.xml.xml
(134.24 KiB) Pobrany 85 razy
załącznik nr 1.pdf
(72.33 KiB) Pobrany 95 razy
załącznik nr 2.pdf
(87.55 KiB) Pobrany 87 razy
załącznik nr 3.pdf
(63.06 KiB) Pobrany 84 razy
załącznik nr 4.pdf
(61.66 KiB) Pobrany 85 razy
załącznik nr 5.pdf
(55.46 KiB) Pobrany 91 razy

ODPOWIEDZ